شما اينجا هستيد: »سيدمحمد حسيني
سيدمحمد حسيني

سيدمحمد حسيني

دوشنبه, 25 آذر 1392 ساعت 15:43

The Social Philosophy of Avicenna

مقاله The Social Philosophy of Avicenna چاپ شده در مجله Islamic Perspective Journal

شنبه, 16 آذر 1392 ساعت 16:14

سخنراني در باره قرارداد آتي

سخنرانی در باره قرارداد آتی در جلسه هم اندیشی پژوهشکده ه مطالعات اسلامی در علوم انسانی.

http://ishm.um.ac.ir

ارائه شده در دومین کنفرانس بین‌المللی تفکر اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا

عنوان نشست ششم «جنبه‌های تفکر اجتماعی در میان متفکران مسلمان مدرن» بود که حمیدالله مرازی از دانشگاه کشمیر هند آن را اداره کرد. در این نشست مقاله های «علامه جعفری و سه نوع رابطه در جامعه بشری» توسط سید جواد میری از پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی، «تفکر اجتماعی مرتضی مطهری و تاثیرش بر دیدگاه های اقتصادی او» توسط سید محمد حسینی ازپژوهشکدة دین و اندیشة معاصر،