شما اينجا هستيد: »وبلاگ»انديشه ها

انديشه ها (14)

چهارشنبه, 11 مرداد 1391 ساعت 19:39

اقتصاد دانايي محور

نوشته شده توسط
اقتصاد دانايي محور اقتصادي است مبتني بر توليد، توزيع و كاربرد دانش و اطلاعات به منظور تحقق رشد اقتصادي و افزايش بهره وري.
چهارشنبه, 22 آذر 1391 ساعت 00:37

زبان فارسی و تولید ملی

نوشته شده توسط

استفاده از زبان فارسي در كشور فارسي زبان يك ضرورت است

در اين شكي نيست

اما

براستي با نظريه هاي تجارت بين الملل چه بايد كرد؟

نسبت به منافع حاصل از تجارت بين الملل چه رويكردي داشته باشيم؟

آيا كاهش سطح مبادلات بين الملل باعث كاهش رفاه نخواهد شد؟

نظر شما چيست؟

 

 

صفحه 2 از 2