شما اينجا هستيد: »وبلاگ»قراردادها و تعهدات اجتماعي

قراردادها و تعهدات اجتماعي (2)

حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل بیست و هفتم

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرطآنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.