شما اينجا هستيد: »مقالات و كتابها»كتابها و پروژه هاي تحقيقاتي»تولید محتوا

تولید محتوا

 

توليد محتوا (الكترونيكي) براي درس موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي (مقطع ارشد)

در اختيار دانشگاه پيام نور

كتابها و پروژه هاي تحقيقاتي

 • اقتصادنا +

  Read More
 • تحليل فقهي- اقتصادي مشتقات با تأكيد بر قرارداد آتي‌ها و قرارداد اختيارات +

  Read More
 • تولید محتوا +

  Read More
 • 1
 • 2